Skip to content
WMP-Icon

Welsh Music Prize.
Gwobr Gerddoriaeth Gymreig.

Cychwynnwyd y Wobr yn 2011, i ddathlu y gerddoriaeth orau yng Nghymru neu gan bobl o Gymru, o amgylch y byd. Ar ol dechrau yn ystod Gwyl Swn, mae nawr yn ddigwyddiad sydd yn digwydd ar ei ben ei hun.Gyda ymrwymiaeth i gerddoriaeth o bob math a chynhyrchu, bwriad y Wobr Gerddoriaeth Gymreig yw i ddathlu a hybu y gerddoriaeth newydd orau yng Nghymru.

Rhestr Hir 2022
Gwelwch Yma

Enillydd Gwobr Gerddoriaeth Gymreig 2021:
Kelly Lee Owens – Inner Song