Skip to content
WMP-Icon

Welsh Music Prize.
Gwobr Gerddoriaeth Gymreig.

Cychwynnwyd y Wobr yn 2011, i ddathlu y gerddoriaeth orau yng Nghymru neu gan bobl o Gymru, o amgylch y byd. Ar ol dechrau yn ystod Gwyl Swn, mae nawr yn ddigwyddiad sydd yn digwydd ar ei ben ei hun.Gyda ymrwymiaeth i gerddoriaeth o bob math a chynhyrchu, bwriad y Wobr Gerddoriaeth Gymreig yw i ddathlu a hybu y gerddoriaeth newydd orau yng Nghymru.

Rhestr Hir 2022
Gwelwch Yma

Enillydd Gwobr Gerddoriaeth Gymreig 2022:
Adwaith – Bato Mato

Mae Help Musicians yn elusen sydd yn caru cerddoriaeth ag am dros 100 mlynedd mae nhw wedi bod yn gweithio’n galed i wneud gwahaniaeth i fywydau cerddorion dros y DU. Mae Help Musicians yn rhoi ystod eang o help, o gymorth ariannol, iechyd meddwl, cefnogi crewyr cerddoriaeth mewn amser argyfwng a chyfleoedd – i wneud yn siwr bod cerddorion led led y DU yn gallu cyrraedd eu potensial a chynnal gyrfa mewn cerddoriaeth.