2010-11

Hotel Shampoo – Gruff Rhys


Addressing those in attendance, a surprised Gruff Rhys spoke of his achievement:”Everyone on the list deserved to win, so I am very grateful.”I really didn’t expect to win, so I didn’t prepare anything,” admitted Rhys, winner of the first-ever Welsh Music Prize.”To have all of the shortlisted acts attend this inaugural Welsh Music Prize speaks volumes of the interest that this idea has generated, as did Gruff’s obviously emotional response to winning the Prize,” commented Welsh Music Prize co-founder and SWN Festival organiser John Rostron. “I didn’t evny the judges having to pick a winner – the shortlist was incredibly strong – but then that’s why we started the Prize.”Such great music emerges from Wales which myself and Huw Stephens feel deserves wider recognition. I’m delighted that this first event has achieved that.”

 

 

Wrth gyfarch rheiny oedd yn y seremoni, roedd Gruff Rhys yn amlwg wedi cael dipyn o syndod wrth ennill. “Roedd pawb ar y rhestr yn haeddu enill, felly dwi yn ddiolchgar. Doeddwn i wir ddim yn disgwyl enill, felly dwi heb baratoi dim,” cyfaddefodd Rhys, enillydd y Wobr Gerddoriaeth Gymreig gynta erioed.

“Mae cael presenoldeb yr holl artistaid yma gafodd eu enwebu ar gyfer y Wobr yn dweud cyfrolau am y diddordeb sydd wedi bod yn y Wobr, ac hefyd ymateb Gruff i ennil y Wobr,”dywedodd John Rostron, cyd-drefnydd y Wobr a Gwyl Swn. “Dwi ddim yn eiddegus o’r beirniaid i orfod dewis enillydd, roedd y rhestr fer yn arbennig o gryf, ond yna pam ddechreuom ni y Wobr.”

“Mae gymaint o gerddoriaeth wych yn dod o Gymru, ac roedd Huw Stephens a fi yn teimlo bod y records yn haeddu mwy o gydnabyddiaeth. Fi wrth fy modd fod y digwyddiad yma wedi llwyddo i wneud hynny’