About

Sefydlwyd y Wobr Gerddoriaeth Gymreig yn 2011 gan Huw Stephens a John Rostron.

Cychwynnodd y wobr mewn cyd weithrediad a Gwyl Sŵn, er mwyn dathlu y gyfoeth gerddorol sydd yng Nghymru, a records wedi eu creu yng Nghymru neu Cymry o amgylch y byd. Mae’r wobr wedi bod yn llwyddiant mawr, gyda cryn sylw iddi yng Nghymru ac o amgylch y byd. Mae’r noson wobrwyo yn un arbennig, ac yn digwydd yn yr Hydref.

Gyda’r pwyslais ar greadigrwydd a chynhyrchu, mae’r Wobr Geddoriaeth Gymreig yn parhau i hyrwyddo a dathlu y gerddoriaeth newydd orau o Gymru.

The Welsh Music Prize was created in 2011 by Radio 1 DJ Huw Stephens and music promoter John Rostron.

The prize, was originally launched to coincide with Sŵn festival – one of the UKs best independent music festivals – sharing the same values to celebrate the finest music made in Wales or by Welsh people around the world. Warmly received by the Welsh and international music industry, its now grown into its own, taking place each Autumn in Cardiff.

With a commitment to diversity and fine production, Welsh Music Prize will continue to champion the best new music from Wales.