About

Fe lawnsiwyd Gwbor Gerddoriaeth Gymreig yn 2011 gan y DJ Radio 1 Huw Stephens a’r hyrwyddwr cerddoriaeth John Rostron.

Mae’r wobr, a lawnsiwyd fel rhan o Wyl Swn, un o wyliau cerddorol mwya anibynnol Prydain sydd yn cael eu gynnal yng Nghaerdydd, yn dathlu y gerddoriaeth newydd orau sydd yn cael eu greu yng Nghymru neu gan Gymry o amgylch y byd.

Yn 2012, Fture of the Left enillodd y Gwobr Gerddoriaeth Gymreig am yr albym ‘The Plot Against Common Sense.’ Dywedodd y band; ‘Mae’n meddwl lot. Mae’n rhwybeth doeddem ni wir ddim yn disgwyl a mae’n meddwl lot fod e wedi ei feirniadu am ddarn o gelf nath gymryd dros blwyddyn i greu’.

Ennillydd Gwobr Gerddoriaeth Gymreig 2010-2011 oedd ‘Hotel Shampoo’ gan Gruff Rhys.

Mae Gruff wedi bod yn eicon cerddoriaeth Gymraeg a diwylliannol am dros ugain mlynedd. Roedd e ar y rhestr fer gyda bandiau megis Manic Street Preachers a The Joy Formidable, llysgenhadon i Gymru dros y byd, yn ogystal a bandiau mwy newydd fel Lleuwen a Stagga.

Gyda ymrwymiad i amrywiaeth a cynhyrchu gwerth chweil, mae’r Wobr Gerddoriaeth Gymreig yn falch o gefnogi cerddoriaeth newydd o Gymru.

The Welsh Music Prize was created in 2011 by Radio 1 DJ Huw Stephens and festival promoter and music industry expert John Rostron.

The prize, which was launched to coincide with SWN festival – one of the UKs biggest independent music festivals, celebrates the finest music made in Wales or by Welsh people around the world.

In 2012, Future of the Left accepted the Welsh Music Prize for their album ‘The Plot Against Common Sense.’ The band said: “It means a lot. It’s something we honestly weren’t expecting and it means a lot that it’s judged on a work of art which took us over a year to make.”

The winner of the Welsh Music Prize 2010-2011 was ‘Hotel Shampoo’ by Gruff Rhys.

Gruff has been an icon in Welsh music and culture for over two decades. He was shortlisted alongside acts such as Manic Street Preachers and Joy Formidable, ambassadors for Wales in the world, as well as lesser known acts such as Lleuwen and Stagga.

With a commitment to diversity and fine production, Welsh Music Prize will champion the best new music from Wales.